Kontakt

Mar-Po, spol. s.r.o.

Oslobodenia 775/22

922 03 Vrbové


IČO: 48 057 851

DIČ: 2120037194

IČ DPH : SK2120037194

Spoločnosť je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35501/T

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5067988976/0900

IBAN: SK97 0900 0000 0050 6798 8976

+421 917 295 188

marpo@marpo.sk